Planteproduksjon

I perioder av året er det over 100 kuer og kalver på gården, og til dette trengs mye fôr. Derfor leier vi en del utenom vårt eget areal.

Alt fôr som skal brukes må dyrkes økologisk. Vi bruker ikke kunstgjødsel eller kjemiske sprøytemidler, men tar ellers i bruk mekaniske hjelpemidler så langt det lar seg gjøre. Vi må kombinere gamle kunnskaper og god agronomi med litt oppfinnsomhet nye maskiner.

page6-1017-full

Dessuten er det ikke mulig å komme forbi en god del luking og annet manuelt arbeid. Vekstskifte er viktig i økologisk landbruk, derfor roteres vekstene på de ulike skiftene etter en bestemt plan. Det meste av arealet brukes til dyrking av gras og kløver, til både beite om sommeren og fôr for vintersesongen. Beter dyrkes for å gi ekstra energi til melkekuene og kålrot er delvis for salg som mat og resten går til dyra. Vi dyrker også en del korn. Det maler vi på egen mølle og brukes som kraftfôr til kuene. Vi kjøper dessuten en del økologisk kraftfôr.

page6-1018-full

 

page6-1010-full

 

page6-1002-full