Dyrehold

200 000 liter melk

Ettersom kalvene blir eldre spiser de mer grovfor, noe som er svært populært

For å produsere over 200 tonn melk har vi omtrent 45 kuer som kalver hver sommer fra midt i juli. Kalvene går med mora de første dagene, men blir siden flyttet over i binger som strøs med halm og der det blir rikelig mulighet for et sosialt liv med mye leik. De får fortsatt økologisk helmelk, men nå tilmålt mengde gjennom en smokk. Alle får en databrikke i øret, så vi vet hva alle får i seg av melk og kraftfôr. Mens oksene slaktes når de er omtrent et halvt år, fores kvigene fram videre og slippes på skogsbeite på Vestskauen der de går fritt hele neste sommer. Om høsten starter insemineringen av både kvigene og kuene og så er ringen sluttet med ny kalving neste sommer.

Beite 

page9-1027-full

Kuene går ute på beite fra våren og så lenge været tillater det om høsten. I fjøset kan de gå fritt omkring, de henter seg mat i en fôrautomat og de legger seg på strødde madrasser. Kuene melker seg når de vil ved at de går inn i en melkerobot der de belønnes med kraftfór mens melkingen pågår. Melkerobot er en bås kuene frivillig går inn der spener blir vasket og melkemaskin satt på – alt helt automatisk med innstiller tilpasset hvert individ. Kuene melker seg rundt 3 ganger i døgnet.

 

Om vinteren består menyen av ca 35 kg surfôr av gras, 15 kg beter og omtrent 8kg kraftfôr eller eget, malt korn. Kuene melker i gjennomsnitt 7500 liter, altså ca 25 liter i døgnet.

 

Melka hentes 3 ganger i uka av en tankbil, og den blir tappet på egne kartonger for Tine økologisk melk.

tinemelk