Om Vestre Teien

Dyrehold

Planteproduksjon

Vestre Teien Gård ligger på vestsiden i Sande Kommune. Eierne, Anne Burdahl og Hans Kristian Teien, har drevet gården siden 1980. Det var tidligere korndrift på gården men nytt fjøs sto ferdig i 1981. I 1997 ble jorda lagt om til økologisk drift og det den første økologiske melka ble levert. Siden er fjøset bygd om til løsdrift og nå produseres det årlig 260 tonn melk. Gården ble kjent gjennom NRK gjennom innspillingen av filmen om den lille traktoren Gråtass. Alle disse episodene ble spilt inn på Teien med familien som også var familien på gården.

Historie

Vestre Teien er en av flere Teiengårder og har vært i familien i fem generasjoner. Navnet kommer antakelig av ordet teig, rett og slett et jordstykke. Det finnes rester av gravhauger på gården, så det har nok vært bosetting her helt siden vikingtida, den gangen sjøen dekket mye av Sandesletta. Framhuset er fra omtrent 1880 og er i typisk sveitserstil. Den er restaurert av eierne for snart 20 år siden og de mottok Vestfold Fortidsminneforenings bevaringspris for dette arbeidet.