Blog Page

Ungdyr på utmarksbeite

Hver sommer får fjorårets kalver, 8-10 måneder gamle slippe ut på utmarksbeite. De slipper ut på Vestskauen i Sande og vandrer fritt i et stort skogsområde helt over mot Konnerud. De fleste dyrene er merket med GPS slik at vi kan følge med på hvor de befinner seg og gå ut i skogen og se […]

Read More